Sundhedskort

Her kan du bestille et nyt sundhedskort. Du får automatisk et nyt kort, hvis du skifter læge.

Du får brug for følgende:

  • NemID

  • Betalingskort

Sådan gør du:

  • Udfyld felterne for at bestille et bevis

  • Indtast kortoplysninger for at betale

  • Bekræft bestillingen

  • Kvittering

Begynd selvbetjening

 

DPO
Karina Søndergaard
DPO@hjoerring.dk

Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du kan læse mere om Hjørring kommunes databeskyttelsesrådgiver på  https://hjoerring.dk/databeskyttelse/ Du har ret til at klage til datatilsynet over Kommunens behandling af dine personlige oplysninger. På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.