Samtykkeerklæring til dansk pas

Det er muligt at afgive samtykke til udstedelse af dansk pas digitalt.

Børn under 18 år der skal have udstedt dansk pas, skal have samtykke fra samtlige forældremyndighedsindehavere.

Forældrene kan give samtykke digitalt via denne løsning, så behøver man som indehaver af forældremyndigheden ikke møde fysisk op sammen med barnet.

Vær opmærksom på at Børn SKAL møde personligt i Borgerservice, når de skal have pas, uanset alder.

Børn skal alle være i besiddelse af eget pas ved ind- og udrejse af landet.

 Du får brug for følgende

  • NemID

Sådan gør du

  • Log in med NemID

  • Vælg hvilket barn vil give samtykke til 

  • Angiv om du har er ene eller fælles forældremyndighed

  • Underskriv med NemID

Begynd selvbetjening her