Hjælp i særlige tilfælde (Enkeltydelse)

Er du kommet i en situation, hvor du har fået en uforudset udgift, du ikke selv er i stand til at afholde, har du mulighed for at søge Hjørring Kommune om hjælp.

Du får brug for følgende:

  • Nem-ID
  • Det fremgår til sidst i ansøgningen, hvad der skal medsendes, men det kan eksempelvis være oplysninger om indtægtsforhold, formueforhold og boligudgifter
  • Du kan scanne eller tage billeder af dine dokumenter med din mobiltelefon og derefter vedhæfte dem til din digitale ansøgning.

Sådan gør du:

  • Logger ind med Nem-ID
  • Følg forløbet
  • Vedhæft den nødvendige dokumentation
  • Underskriv med NemID
  • Bemærk, at det bliver oplyst, hvor du kan genfinde din ansøgning når du har underskrevet.

Begynd selvbetjening

Indsendelse af dokumentation til Ydelsesafdelingen

Sikker indsendelse af dokumentation til Ydelsesafdelingen, kræver IKKE NemID

Fuldmagt til partsrepræsentation til Ydelsesafdelingen

Formular til partsrepræsentation

Enkeltydelse

Hvis du vil læse mere om enkeltydelser