Hjælp i særlige tilfælde (Enkeltydelse)

Er du kommet i en situation, hvor du har fået en uforudset udgift, du ikke selv er i stand til at afholde, har du mulighed for at søge Hjørring Kommune om hjælp.

Du får brug for følgende:

  • Nem-ID
  • Det fremgår til sidst i ansøgningen, hvad der skal medsendes, men det kan eksempelvis være oplysninger om indtægtsforhold, formueforhold og boligudgifter
  • Du kan scanne eller tage billeder af dine dokumenter med din mobiltelefon og derefter vedhæfte dem til din digitale ansøgning.

Sådan gør du:

  • Logger ind med Nem-ID
  • Følg forløbet
  • Vedhæft den nødvendige dokumentation
  • Underskriv med NemID
  • Bemærk, at det bliver oplyst, hvor du kan genfinde din ansøgning når du har underskrevet.

Begynd selvbetjening

Begynd selvbetjening, hvis du er pensionist