I Hjørring Kommune arbejder vi aktivt for Verdensmålene

Vi er en del af en større sammenhæng og et større fællesskab, og forandringer og nye vilkår påvirker også os. Derfor forpligter vi os til at bruge FN’s Verdensmål som en ramme for det, vi gør, og oversætter målene til lokale konkrete løsninger og indsatser.

Det betyder bl.a. at vi tager ansvar for at bruge vores fælles ressourcer på en forsvarlig måde, og i tæt samarbejde med vores omverden fremmer vi en bæredygtig omstilling.

I planstrategien Horisont & Handlekraft kan du læse mere om vores arbejde for positiv bæredygtig udvikling

 

Naturkommunen og den grønne omstilling

Siden 2010 har vi gennem en målrettet indsats reduceret vores energiforbrug med 10% og CO2-udledning med 52%. I dag kommer 67% af den energi, vi bruger, fra vedvarende energi som f.eks. vindmøller, biogas eller solceller.

Arbejdet med den grønne omstilling gælder ikke alene kommunen som institution men også kommunens borgere og virksomheder. Her har kommunen en rolle i forhold til at flytte grænser og påvirke til et grønnere mindset. 

Lige om lidt vil 50% af alt affald i kommunen blive genanvendt, mere godstransport flyttes over på jernbanen, overskudsvarme fra virksomheder bliver til mere bæredygtige energikilder og brug-og-smid-væk-tænkning vil blive erstattet af genbrug og cirkulær tænkning.

At være Naturkommune forpligter, og Hjørring Kommune arbejder aktivt for at sætte naturen på den nationale dagsorden. Naturen er en ressource, vi skal benytte og beskytte.

Klik her og læs mere om Naturkommunen

Meget mere end miljøet

Bæredygtighed handler ikke kun om miljøet, men også om sundhed og trivsel, uddannelsesmuligheder og levedygtige lokalsamfund.

På tværs af den offentlige sektor, det private erhvervsliv og andre aktører indgår Hjørring Kommune i partnerskaber for handling. Her giver vi også plads til, at nogle kommunale opgaver suppleres af frivillige kræfter for på den måde at sikre, at nye initiativer er bæredygtige og økonomisk forsvarlige.

Som kommune skal vi sikre et sundt liv og fremme trivslen for alle aldersgrupper. Uddannelse og adgang til viden skal være tilgængelig for alle - Hjørring Kommune er nemlig et fællesskab med plads til og brug for alle.

Attraktive og levedygtige byer og lokalområder er én af grundstenene i kommunens indsats for bæredygtig udvikling, og når vi laver klimatilpasning, sker det samtidig med udvikling og forskønnelse af vores kommune.