Skab klarhed over om der er vold eller risiko for vold på jeres arbejdsplads via blandt andet jeres APV, runderinger eller daglige dialog på arbejdsladsen.

Risiko for vold kan f.eks. opstå i forbindelse med:

 • Arbejdsfunktioner, hvor medarbejdere administrerer eftertragtede værdier som penge, medicin eller dyre og/eller let omsættelige varer.
 • Arbejdsfunktioner, hvor medarbejdere udfører en kontrol- eller magtfunktion.
 • Arbejdsfunktioner, hvor medarbejdere kommer i kontakt med udadreagerende eller voldsomme personer i bo- eller dagtilbud for f.eks. psykisk udviklingshæmmede, demente eller psykisk syge.
 • Arbejdssituationer, hvor medarbejdere ikke kan imødekomme borgeres ønske eller krav, eller hvis medarbejdere skal nægte borgere noget, de gerne vil have.

Hvordan og hvor kan vi se, der er tilfælde af vold og chikane fra borgere på vores arbejdsplads?

 • Hvad viser vores APV, runderinger, arbejdsmiljødrøftelse, den daglige dialog eller de daglige observationer, om tilfælde af vold og chikane fra borgere? 
 • Viser vores registreringer af arbejdsulykker, at vi har tilfælde af vold eller chikane?
 • Hvor hyppigt forekommer det, og hvad er de væsentligste årsager til at det opstår
 • Foregår volden i og/eller uden for vores arbejdstid? Se næste side
 • Har der været tilfælde af digital chikane fra borgere?

Særligt vedr. vold uden for arbejdstid

Risiko for vold uden for arbejdstid forekommer typisk, hvis der også er risiko for vold i forbindelse med arbejdet.
Vurderingen af voldsrisiko uden for arbejdstid kan bl.a. ske på baggrund af en vurdering af følgende forhold:

 • Der er medarbejdere der har været udsat for vold uden for arbejdstid, fx hvis en borger verbalt eller fysisk har overfaldet en medarbejder i lokalsamfundet, opsøgt medarbejderen på dennes hjemmeadresse, afleveret trusselsbreve i postkassen eller digitalt etc.
 • Det er kendt at borgere kan blive vrede over fx medarbejdernes handlinger eller beslutninger og at disse medarbejdere kan forvente at møde borgerne uden for arbejdstiden.
 • Der er medarbejdere, der i arbejdstiden er blevet udsat for trusler om vold uden for arbejdstiden.

En enkeltstående episode er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der er en risiko, der skal forebygges. Det vil bero på en konkret vurdering.