I skal have en konkret plan for hvad både leder og kolleger gør, hvis I bliver udsat for vold, trusler og digital chikane.

Er der risiko for vold og trusler på arbejdspladsen, skal I have en plan for, hvordan I reagerer.
En sådan kriseplan skal indeholde aftaler om, hvad I og jeres kolleger og leder gør i situationen, hvis I bliver udsat for vold i/uden for arbejdstiden eller digital chikane.
Den skal indeholde aftaler om, hvordan arbejdsmiljøgruppen følger op på episoder med vold og trusler, hvordan I som arbejdsplads kan lære af hændelsen og sikre hjælp og støtte på længere sigt. Hvis ikke I har en kriseplan eller ved hvordan I kommer i gang med arbejdet, kan I hente en skabelon til arbejdet med kriseplan på jeres arbejdsplads herunder. 
Skabelon til kriseplan

Vold som en arbejdsulykke
HUSK, når en ansat har været udsat for vold og trusler i/uden for arbejdstiden, er der tale om en arbejdsulykke. Derfor skal I bl.a. tage stilling til, om volden skal politianmeldes og arbejdsmiljøgruppen skal registrere og analysere hændelsen. På baggrund af analysen skal I drage læring af voldsepisoden og lave klare aftaler om, hvordan I undgår at voldsepisoden gentager sig.

Se mere her