I kan forebygge vold og trusler på mange måder. Fx. ved at udarbejde lokale retningslinjer, hvor I aftaler, hvilke metoder I skal bruge i jeres forebyggelse.
Et gode arbejdsmiljø og høj trivsel kan minimere risikoen for vold og trusler.

Ikke alle arbejdspladser oplever de samme udfordringer med vold og trusler. Derfor skal I konkret vurdere, hvilken indsats I har brug for ud fra omfang, karakter og risiko for vold og trusler på jeres arbejdsplads.

Forebyggelse kan bl.a. handle om:

  • Konkret risikovurdering i dagligdagen, fx: sker volden på bestemte tider på dagen, i bestemte situationer eller med bestemte borgere?
  • Supervision af medarbejdere ved vanskelige borgerforløb.
  • Fredelig indretning på arbejdspladsen.
  • Organisering af arbejdet, fx: hvem og hvor mange er på arbejde, er de rette kompetencer til stede etc.

Ovenstående skrives ind i jeres retningslinjer.

Find skabelon til udarbejdelse af retningslinjer for jeres arbejdsplads her:

Skabelon til retningslinjer 

Har I allerede retningslinjer?
Hvis I på arbejdspladsen allerede har lavet retningslinjer og kriseplaner for vold og trusler, kan I give dem et årligt eftersyn - evt. i forbindelse med et MED-udvalgsmøde, eller den årlige arbejdsmiljødrøftelse - for at afdække, om der skal foretages ændringer eller laves nye aftaler.

Mere information
Der er udarbejdet meget god information om emnet, som I kan finde ved simple søgninger på Internettet. I kan også få mere at vide, eller hjælp til arbejdet med forebyggelse ved henvendelse til Arbejdsmiljø og MED.

Mere inspiration og konkrete metoder til, forebyggelse af vold på:

www.voldsomudtryksform.dk

BFA's hjemmeside

www.at.dk