Hvad er...

Arbejdsrelateret vold er hvis en borger udsætter medarbejdere for angreb, fremsætter trusler eller udøver en anden krænkende adfærd, herunder chikane.

Vold og trusler mellem medarbejdere og mellem ledere og medarbejdere beskrives under Definition af mobning.

Arbejdsrelateret vold kan både forekomme i – og uden for arbejdstiden. 
Vold er både fysisk og psykisk.

  • Eksempler på fysisk vold: Angreb mod kroppen i form af overfald, kvælningsforsøg, knivstik, spark, slag. skrub, benspænd, fastholdelse, kast med genstande, niv, krads og spyt.
  • Eksempler på psykisk vold: Trusler om vold og anden krænkende adfærd, f.eks. trusler på livet, trusler om hærværk mod arbejdspladsen, trusler der vedrører medarbejdernes familie eller venner eller trusler, der vedrører medarbejdernes ejendele. Trusler kan også udtrykkes uden ord, fx med knyttede næver, bevægelse af en finger hen over halsen eller i form af tegninger.

Psykisk vold omfatter også anden krænkende adfærd som fx chikane, ydmygelser, mistænkeliggørelse, forhånelse, diskriminerende udsagn eller uønsket seksuel opmærksomhed.
Psykisk vold og trusler om vold kan også udøves via sms, e-mail, sociale medier og hjemmesider.

Kilde: AT-vejledning D.4.3-4 og Arbejdstilsynets hjemmeside