Skab klarhed over om der er mobning på jeres arbejdsplads. Husk, MED-udvalget drøfter ikke personsager.

 • Forelægger der konkrete henvendelser om mobning?
 • Vises der tegn på mobning i anonyme trivselsundersøgelser eller i APV eller andre undersøgelser?
 • Er der højt sygefravær som kan indikere mobning?
 • Er der tavshed omkring det psykiske arbejdsmiljø?
 • Klager eller negative udtalelser om enkeltpersoner eller grupper af medarbejdere?
 • Høj personaleomsætning?
 • Manglende vilje til at rapportere fejl og forsømmelser?
 • Indikationer på dårlig trivsel i spørgeskemaundersøgelser?

Hos den enkelte kan det være tegn på mobning, hvis vedkommende:

 • Virker nervøs eller usikker.
 • Pludselig begynder at lave fejl eller er meget langsom.
 • Isolerer sig og undgår sociale arrangementer.
 • Ofte er fraværende eller melder sig syg.
 • Virker deprimeret og mangler energi.
 • Virker irritabel og har kort lunte.

Herunder finder du et skema som kan anvendes som udgangspunkt for en drøftelse af, om der forekommer mobning på arbejdspladsen.

Dialogværktøj mobning