Alle arbejdspladser skal forebygge mobning – herunder seksuel chikane på arbejdspladsen.

Mobning kan forebygges ved at arbejde med disse tre elementer:

  • Grundig introduktion og oplæring: 
    Hvordan introducerer I nye medarbejdere til jeres kultur, holdninger og retningslinjer om mobning?
  • God og ordentlig adfærd på arbejdspladsen:
    Hvad forstår I ved god og ordentlig adfærd, fx hvordan kommunikerer I med hinanden, siger fra i tilfælde af at nogen går over grænsen osv.?
  • Procedure for håndtering af mobning: 
    Hvordan reagerer I, hvis I opdager tilfælde af mobning på jeres arbejdsplads, og hvem gør hvad?

Hvis I allerede har disse tre ting på plads, er I godt på vej, og I kan nøjes med at give jeres arbejde et servicetjek jf. nedenstående tjekliste og skabelon.

Mobning skabelon og tjekliste

Mere information
Der er udarbejdet meget god information om emnet, som let kan søges via Internettet. I kan også få mere at vide eller hjælp til arbejdet med forebyggelse ved henvendelse til Arbejdsmiljø og MED.