Medarbejderens opgaver

Viden - Adfærd - Handling

 1. Viden:
  Du skal kende arbejdspladsens retningslinjer. Hvis du ikke kender dem allerede, så spørg din leder, din arbejdsmiljørepræsentant eller MED udvalget.
 2. Adfærd:
  Vær selv et godt forbillede ved at være opmærksom på dit samspil med dine kolleger og samarbejdspartnere herunder borgere i dit daglige arbejde.
 3. Handling:
  Gå til din leder, arbejdsmiljørepræsentant, eller en repræsentant i dit MEDudvalg, såfremt du oplever at arbejdspladsen er på vej et andet sted hen end I har aftalt.  
  Støt op om MED udvalgets arbejde med at få udarbejdet gode retningslinjer og handleplaner for jeres arbejdsplads.  
  Vær aktiv og støt op om indsatserne for jeres arbejdsplads i det daglige.