Lederens opgaver

Som leder har du en særlig rolle i at motivere, igangsætte og sikre medindflydelse og medbestemmelse på arbejdspladsen, særligt når det gælder udarbejdelse af retningslinjer, som her gælder vold, mobning og chikane. Derudover har du en særlig forpligtelse til at sikre informationen om disse, så alle på arbejdspladsen er bekendt med, hvad I har aftalt.

Den overordnede personalepolitik er fastlagt af Hovedudvalget, men herefter er det jeres tur til at vurdere konkret, hvad der er behov for på jeres arbejdsplads. Som leder skal du sørge for dette arbejde sker i samarbejde med MED-udvalget.

LEDEREN PÅ ARBEJDSPLADSNIVEAU
Skab overblik i samarbejde med MEDudvalget og vurdér i fællesskab, hvad I konkret har behov for. Er der risici? – Er der specielle former der særligt skal arbejdes med? 
Har I allerede gode aftaler på plads? Hvis I har det, kan I benytte e-håndbogen som tjekliste.

 • Læg en plan og aftal, hvem der gør hvad.
 • Aftal hvordan arbejdspladsen skal inddrages.
 • Aftal hvordan I løbende vil sikre informationen til arbejdspladsen.
 • Aftal med MEDudvalget hvornår arbejdet skal evalueres.

LEDER AF ARBEJDSMILJØGRUPPE – Se arbejdsmiljøgruppens opgaver her.
LEDEREN PÅ MELLEMLIGGENDE NIVEAUER
Område-, Sektor- og Distriktsniveau.

 • Drøfter med MEDudvalget, om der er behov for tværgående indsatser for jeres niveau via den viden I får fra underliggende niveauer. Et passende tidspunkt for en sådan drøftelse, er til jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse.
 • Vurderer om, jeres arbejde, resultater eller tendenser, der opfanges fra underliggende niveau med fordel kan bruges til tværgående indsatser på niveauer over jer.

HOVEDUDVALGET

 • Fastlægger den overordnede politik.
 • Drøfter jævnligt om politikken er i samspil med udviklingen og med organisationen.
 • Evaluerer og reviderer politikken, hvis der viser sig et behov for dette.
 • Kan vælge at sætte tværgående indsatser i gang i forlængelse af den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
 • Sikrer information om politikken til organisationen.