Skab klarhed over om der er chikane (seksuel-chikane) fra borgere, ledere eller mellem medarbejderne på jeres arbejdsplads.

Når I skal identificere, om der foregår chikane på arbejdspladsen, skal I skelne mellem chikane, der udøves:

  1. af borgere mod medarbejdere – dette håndteres som vold.
  2. mellem medarbejdere eller leder og medarbejder – dette håndteres som mobning.

Her finder du et spørgeskema til brug for identifikation af chikane/seksuel chikane/krænkende handlinger. Spørgsmålene her kan også indgå i jeres APV.

Chikane - Skema