AM-gruppens opgaver

Arbejdsmiljøgruppen samarbejder med MED-udvalget

Arbejdsmiljøgruppen skal arbejde sammen med MED udvalget om opgaven med at minimere vold, mobning og chikane på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøgruppen har via blandt andet APV, lokale trivselsmålinger, runderinger, sygefraværsstatistikker, ulykkeshændelser, daglige observationer og det daglige arbejdsmiljøarbejde samt evt. konkrete henvendelser, kendskab til om der forefindes tilfælde af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen. 
Konkrete tilfælde håndteres efter arbejdspladsens retningslinjer, mens generelle problemer indgår i arbejdspladsens årlige arbejdsmiljødrøftelse.  Her er det naturligt at arbejdsmiljøgruppen forbereder materialet til denne drøftelse.

Arbejdsmiljøgruppen vil ligeledes få en konkret rolle Såfremt MED udvalget beslutter at der skal sættes særlige indsatser i gang i forlængelse af arbejdsmiljødrøftelsen.