Område-MED niveau

TIL LEDEREN PÅ Område-MED niveau

Som leder af et Område-MED har du følgende opgaver i forbindelse med valg og udpegning:

Valg af lederrepræsentanter til MED-udvalgene
Drøft på ledermøde i efteråret 2023, hvem der skal være ledelsesrepræsentanter i jeres Område-MED udvalg for den kommende periode.
Der er plads til  2-4 ledere i et Område-MED udvalg. Hvis der er flere ledere end der er plads til, må I vælge hvem af jer som skal være medlem af udvalgene.
Vær opmærksom på at én lederrepræsentant i hvert udvalg SKAL være en del af en arbejdsmiljøgruppe på arbejdspladsniveau.

Indberetning af ny sammensætning.
Giv sekretariatet /administrator af MED-databasen besked om jeres sammensætning af ledelsesrepræsentanter i MED-udvalgene senest den 1. november. 

NB: SÆRLIGT FOR DISSE NIVEAUER: 

Arbejdsmiljørepræsentanter
Valget til AMR til disse udvalg sker ved koordinerede valg den 16. november.
Alle valgte arbejdsmiljørepræsentanter inviteres til at deltage i disse valg.
Navne på AMR kendes derfor den 16. november

Medarbejderrepræsentanter
Udpegning af medarbejderrepræsentanter sker af Hovedorganisationerne.
Navnene opsamles i MED-databasen med deadline 1.1.2024

KONSTITUERING OG KLAR TIL START
På første møde i den nye periode skal I konstituere jer med formand, næstformand og evt. sekretariat. Brug gerne ”KLAR TIL START”.
Giv sekretariatet besked om roller i udvalget.