Hovedudvalget - Valg og udpegning

Der er valg og udpegning hvert andet år.

Hovedudvalget sætter formelt valg og udpegning til MED- og arbejdsmiljøorganisationen i gang. 
Valgperioden denne gang er 1. januar 2024-31.12.2025.

Valget sker i 3 spor.

 1. Arbejdsmiljørepræsentanter vælges fra arbejdspladsniveau og op gennem områderne.
 2. Medlemmer til MED-udvalgene udpeges af Hovedorganisationerne på alle niveauer over arbejdspladsniveau.
 3. Lederrepræsentanterne vælges af lederne selv mellem sig efter de bestemmelser der står i MED-aftalen.

Hovedudvalget har følgende opgaver for eget udvalg i forbindelse med valg og udpegning:

 1. Lederrepræsentanter til Hovedudvalget.
  Direktionen drøfter, hvem der skal være ledelsesrepræsentanter i Hovedudvalget. Der er plads til 2-4 ledere, hvoraf én lederrepræsentant SKAL være en del af en arbejdsmiljøgruppe på arbejdspladsniveau.

 2. Indberetning af ny sammensætning.
  Sekretariatet oplyses om navne på ledelsesrepræsentanter senest den 1. november.

  * SÆRLIGT FOR HOVEDUDVALGET
  Arbejdsmiljø- og Medarbejderrepræsentanter
  Valget til AMR til Hovedudvalget sker ved koordinerede valg den 16. november.
  Alle valgte arbejdsmiljørepræsentanter inviteres til at deltage.

  Der vælges 3 arbejdsmiljørepræsentanter til Hovedudvalget
  • 1 fra Sundhed, Ældre og Handicap
  • 1 fra Børn, Skole og Unge
  • 1 samlet fra øvrige forvaltninger
  Navne på AMR kendes derfor den 16. november

  Hovedorganisationerne udpeger de medarbejderrepræsentanter som skal indgå i Hovedudvalget. Navne opsamles i MED-databasen 1. januar 2024.

 3. KONSTITUERING OG KLAR TIL START
  På første møde i den nye periode konstituerer Hovedudvalget sig med med formand, næstformand. På dette møde gennemgås endvidere Hovedudvalgets arbejdsgrundlag.
  Sekretariatet opsamler rollerne i MED-databasen.