Om "Tidlig indsats"...

- til ledere

Som leder har du det bærende ansvar i sygefraværssager. Du skal sikre den rette ledelsesmæssige håndtering, når dine medarbejdere er sygemeldt eller er i risiko for at blive det.

God ledelsesmæssig håndtering af sygefravær rummer mange elementer og vigtige overvejelser, f.eks.:

  • hvornår og til hvem skal man melde sig syg på jeres arbejdsplads?
  • tager du som leder kontakt til sygemeldte på første sygefraværsdag?
  • er det tid til en trivselssamtale?
  • hvornår skal der indhentes mulighedserklæring?
  • skal der tages særlige skånehensyn i en periode - eller måske overvejes en omplacering?
  • skal medarbejderen være sygemeldt på deltid?
  • skal der indledes en afskedigelsesproces og i givet fald hvornår?

Overvej om medarbejderen skal tilbydes at blive omfattet af Tidlig Indsats. Tidlig Indsats skal ses som et værktøj til at få medarbejderen hurtigt og godt tilbage til arbejdet. Ønsker den sygemeldte at blive omfattet af Tidlig Indsats, så skal du integrere nedenstående procedure i din håndtering af sygefraværssagen.

Klik på de mørkegrønne felter for at aktivere links.

Obs! Virker links ikke? - opdater hjemmesiden - tryk på F5.
Klikbart billede

Udover kendskabet til Tidlig indsats bør du også sørge for, at dine medarbejdere er orienteret om sygefraværspolitikken og de retningslinjer, I har for at sygemelde sig.

Her finder du materiale, du kan bruge til at formidle viden om Tidlig indsats: En powerpoint, som du kan tage udgangspunkt i til et personalemøde, en kort film om Tidlig indsats og en side, du kan udfylde (brug Google Chrome som browser!) om arbejdspladsens regler om sygemelding. Endelig er der en folder til dig, som du kan printe ud. Den giver i korte træk de vigtigste oplysninger til dig.

Kortfilm om tidlig indsats
Billede af Powerpoint forside
Billede af forsiden på folderen Information til nyansatte
Billede af folderens forside
Billede af folderens forside