Tidlig indsats

En tidlig indsats kan forebygge sygefravær. Og bliver en medarbejder sygemeldt eller har gentagne kortere fraværsperioder, kan en tidlig indsats gøre, at medarbejderen kommer hurtigere og bedre tilbage til arbejdet. Det er hele tanken bag Tidlig Indsats.

Gevinsten ved at nedbringe sygefraværet er stor både for den enkelte, kollegerne og for de opgaver, der skal løses.

Når en medarbejder bliver syg - eller er i risiko for at blive det - kan lederen hente hjælp til medarbejderen hos et særligt team. Teamet består af en sygeplejerske, psykolog, fysioterapeut og en fastholdelseskonsulent. Deres mål er at hjælpe medarbejderen tilbage på arbejdet på den mest hensigtsmæssige måde.

Indsatsen skal ses i sammenhæng med kommunens sygefraværspolitik og den håndtering af sygefraværet som lederen på arbejdspladsen skal sørge for. Opgaven går på, at få medarbejderen hurtigt tilbage til arbejdspladsen.

Her har vi samlet informationer til medarbejdere og ledere. Klik og få meget mere at vide:

til medarbejdere

til ledere

 

 

Kontakt

Lise Løth Gregersen
Arbejdsmiljø og MED