Vejledning vedr. røgfri arbejdstid - spørgsmål og svar

Denne vejledning er til ansatte samt MED- og arbejdsmiljøorganisationen i kommunen. Vejledningen indeholder en oversigt over "ofte stillede spørgsmål", som MED-organisationen, tillidsvalgte og ansatte kan have brug for svar på vedr. røgfri arbejdstid. Vil du gerne have materialet udskrevet - kan du hente det som en pdf-fil nederst på siden.

Reglerne i Hjørring Kommune

Hvordan er rygereglerne i Hjørring Kommune? 

Hjørring Kommune har fra 1. juli 2020 røgfri arbejdstid - det betyder, at det ikke er tilladt for de ansatte at ryge i arbejdstiden. Forbuddet omfatter også brug af snus, andre tobaksprodukter samt e-cigaretter. 

Hvor gælder det, at der skal være røgfrihed?

Det er ikke tilladt at ryge i kommunale bygninger – f.eks. skoler, børnehaver, idrætsanlæg mv. samt i de umiddelbart tilknyttede kommunale arealer. Det er heller ikke tilladt at ryge i kommunens biler eller andet kørende materiel.

Hvem har bestemt reglerne?

Reglerne om røgfri arbejdstid er vedtaget politisk af økonomiudvalget. Reglerne har været drøftet i kommunens MED-organisation.

Hvorfor er der indført røgfri arbejdstid?

Det er en følge af flere ting: Kommunens sundhedspolitik og Lov om røgfri miljøer – og det sker for at flest mulige kan arbejde uden at blive udsat for passiv rygning, for at kommunens ansatte kan fremstå som gode rollemodeller – ikke mindst i forhold til børn og unge, for at undgå at flere starter med at ryge og for at motivere rygere til at stoppe.

E-cigaretter, snus og andre tobaksprodukter

Hvad med min e-cigaret og andre tobaksprodukter? Er de også omfattet af røgfri arbejdstid?

Ja, reglerne gælder også for e-cigaretter, snus og andre tobaksprodukter. Nikotinerstatningsprodukter, der anvendes i forbindelse med rygestop, er undtaget.

Rygning hos borgere, brugere og beboere - eller hjemme

Må jeg ryge, mens jeg er hos en borger, der ryger?

Det er ikke tilladt for de ansatte i Hjørring Kommune at ryge hos borgerne i arbejdstiden. Borgere må i øvrigt heller ikke ryge i eget hjem i den tid, de modtager hjælp.

Rygning i pauser mv. 

Må jeg flekse ud for at ryge? 

Nej, det er ikke muligt at gøre brug af afspadsering eller flekse ud med det formål at ryge.

Må jeg ryge udenfor arbejdspladsen i min pause?

Nej, som ansat må du ikke ryge i din arbejdstid.

Må jeg ryge før eller efter arbejdstid på arbejdspladsen?

Nej, det er ikke tilladt at ryge på arbejdspladsen eller de arealer, der ligger i umiddelbar tilknytning til arbejdspladsen. Det er det lokale MED-udvalg, der fastlægger den nærmere afgrænsning.

Må jeg forlade arbejdspladsen for at ryge i selvbetalte pauser?

Ja. Ønsker du at ryge i en selvbetalt pause, skal du forlade arbejdspladsen.

Må jeg ryge i min private bil, når jeg kører på besøg hos en borger eller fra et møde til et andet?

Nej, du må ikke ryge i arbejdstiden.

Deltagelse i kurser og uddannelse

Må jeg ryge, når jeg deltager i kurser, uddannelse m.m. udenfor mit tjenestested?

Deltager du i aktiviteter, der er anderledes end almindelige arbejdsdage, f.eks. lejrskole, koloni, personaleseminarer med overnatning, skal rammerne for rygning aftales i de lokale MED-udvalg, og inden aktiviteten iværksættes. Der skal laves aftaler, som gøres generelle på den enkelte arbejdsplads eller i de enkelte MED-lokaludvalg, og disse skal være fastlagt, inden aktiviteten iværksættes. Lokale retningslinjer skal ske med en særlig hensyntagen til principperne om, at andre ikke må udsættes for røg og de ansatte skal være rollemodeller.

Rygestopkurser

kan jeg få hjælp til at holde op med at ryge?

Ja, der bliver lavet rygestopkurser, som ansatte, der ønsker at stoppe med ryge, kan deltage i. Hør din leder eller arbejdsmiljørepræsentant for yderligere information.

Kollega eller leder, der ryger

Hvad gør jeg, hvis jeg ser en kollega eller leder ryge?

Det er ikke hensigtsmæssigt med et arbejdsmiljø, hvor man angiver hinanden. Det er ledelsen på den enkelte arbejdsplads, der har ansvaret for, at røgfri arbejdstid overholdes. Vi har tillid til, at alle ansatte overholder arbejdspladsens fælles regler. Du har ikke pligt til at gøre noget, men du må gerne henvise til evt. skiltning og på den måde gøre opmærksom på reglerne.

Ansatte på f.eks. friskoler og friplejehjem

Er ansatte på institutioner, f.eks. friskoler, friplejehjem m.m. omfattet af kommunens politik for røgfri arbejdstid?

Er man ikke omfattet af Hjørring Kommunes politikker, procedurer og MED-organisation, er man ikke omfattet af kommunens politik for røgfri arbejdstid.

Vejledning vedr. "afvise at arbejde i rum..."

Kan jeg afvise at arbejde i et hjem eller et sted, mens der ryges?

Det kan pålægges borgere ikke at ryge i det tidsrum, hvor du arbejder i hjemmet.

Røgfri arbejdstid fremadrettet 

Hjørring Kommune ønsker, at du som ansat får god information om røgfri arbejdstid, og mulighed for at snakke konsekvenser og handlemuligheder igennem med ledelsen på din arbejdsplads. Denne vejledning til røgfri arbejdstid opdateres løbende efter behov.

Hjælp og information

Hvis du har brug for hjælp, eller blot vil læse mere om rygestopkurser, kan du læse mere kommunens hjemmeside med eller kontakte en røgkonsulent.

 

Hent materialet som pdf-fil