Styr på kemi

Har du styr på kemien? - ellers hjælper vi dig.

Hvad skal du egentligt vide om de nye regler om kemiske produkter, datablade, kemisk risikovurdering mv.? Vi har allerede fået en vejledning fra Arbejdstilsynet på en arbejdsplads om kemisk risikovurdering. Er du/I i arbejdsmiljøgruppen i tvivl om, hvordan man kan løse opgaven, så der er styr på faremærkede produkter og opgaven med at instruere og oplære jeres kolleger i sikker håndtering, så deltag i denne lille workshop.

I vil få mere at vide om:

  • hvordan og hvorfor, det er vigtigt at holde styr på jeres kemi
  • hvilke produkter, der skal registreres – og krav til sikkerhedsdatablade fra leverandører
  • oprettelse af brugsanvisninger og risikovurdering i Dansk Kemidatabase
  • hvordan I giver alle medarbejdere læseadgang til de produkter, de anvender – og hvorfor denne fremgangsmåde kan erstatte den mappe, I måske har stående til formålet

 Oplægsholder på workshoppen:

  • arbejdsmiljørådgiver Susanne Brandt Hansen, Joblife
  • arbejdsmiljøchef Kurt Larsen

Målgruppe: Alle ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og øvrige som indgår i MED-udvalg på arbejdspladser ved Hjørring Kommune.
Tidspunkter: 29. juni og 8. september kl. 13.00-14.30
Form: Afvikles som Teams-møde

Tilmeld dig nedenfor

Mødedato *

Vælg en mødedato

Skriv dit fulde navn

Rolle *

Hvilken rolle har du?

Hvor arbejder du?

Indtast din arbejdsmail

Indtast dit telefonnr. eller mobilnr.

Felter med (*) skal udfyldes

Susanne Brandt Hansen, Arbejdsmiljørådgiver Joblife
Kurt Larsen, Arbejdsmiljø og MED, Hjørring Kommune