Genstart af det gode samarbejde på arbejdspladsen efter en svær tid.

Hvilken forskel vil det gøre for jer hvis I kunne forbedre jeres arbejdsmiljø med blot 20 procent?

Få metoder og værktøjer der hjælper dig og din organisation med at opnå mere på arbejdsmiljøområdet, ved at gøre mindre. 

Mange har det seneste år oplevet ændrede arbejdsforhold, og begrænsede muligheder for at mødes og sparre med kollegaer. Kort sagt et år der har stået i forandringens tegn, hvilket har medført en turbulent periode for de fleste arbejdspladser.

Alle vil gerne have et arbejdsmiljø og samarbejde, der giver energi og lyst til at komme på arbejde, og gøre en forskel for de borgere vi er sat i verden for. Men hvordan kan vi gribe det an, når vi selv er ramt? Hvordan kan vi komme i gang med at udvikle vores arbejdsmiljø? Hvordan udvikler vi sammen det arbejdsmiljø, vi gerne vil give til hinanden? Hvor skal vi starte og hvordan?

Workshoppen stiller skarpt på de mekanismer der er i spil, når mennesker er pressede over længere tid, og kommer med konkrete bud på, hvordan arbejdspladsen finder tilbage til det gode samarbejde om kerneopgaven. René trækker bl.a. på erfaringer fra et nyligt forløb for henholdsvis Vendelbocentret og Lundgården, som havde brug for at genstarte samarbejdet. Ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra de 2 arbejdspladser deltager i workshoppen og deler sine erfaringer og perspektiver.  

Workshoppen veksler mellem faglige indlæg, selvreflektion og drøftelser. Du kan både deltage alene eller sammen med din arbejdsmiljøgruppe eller MED-udvalg.

Målgruppe: Alle ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og øvrige som indgår i MED-udvalg på arbejdspladser ved Hjørring Kommune.
Tidspunkt:  6. September 2021 kl. 12.30-15.00
Form: Afvikles som Teams-møde

Tilmeld dig nedenfor

Skriv dit fulde navn

Rolle *

Hvilken rolle har du?

Hvor arbejder du?

Indtast din arbejdsmail

Indtast dit telefonnr. eller mobilnr.

Felter med (*) skal udfyldes

Rene Dalgas, Organisationstræner

Mangeårig baggrund som leder i Forsvaret, i ind- og udland, og stor erfaring inden for krisehåndtering gennem ledelse og samarbejde.

Ekspert i Organisatoriske forandringer, leder- & teamtræning. Har det seneste år undersøgt hvordan 350 virksomheder har håndteret Corona-krisen. Alt fra små lokale virksomheder til små og store offentlige organisationer til globale C25 virksomheder.

Organisationsudvikling der bevæger dit og din organisations potentiale - RENEDALGAS.dk