Folkesundheden og arbejdsmiljøet - Et år efter Corona

Hvad peger tendenserne i retning af - og hvad gør vi som arbejdsplads?

Alle ansatte i Hjørring Kommune har oplevet og håndteret skiftende Corona-situationer – ligesom resten af Danmark - i over et år nu. Situationen har skubbet til vores daglige vaner og rutiner og har bragt alle i nye situationer.
Vi har inviteret Bente Klarlund, for at få forskningens pejlemærker på, hvilken betydning Corona-situationen har haft for den generelle sundhed fysisk og mentalt og hvilken betydning det har for arbejdslivet og arbejdsmiljøet.
Frontpersonalet ved borgere fra de yngste til de ældste, hjemsendte i det administrative, omplacerede medarbejdere, og ledere som har holdt kursen i en særdeles omskiftelig tid: Hvad skal vi særligt lægge mærke til for at støtte op om det gode arbejdsmiljø?

Til temamødet hører vi om:

  • Corona kan have haft særlige effekter, som vi skal tage højde for på arbejdspladserne så de fortsat kan være sikre og sunde?
  • hvordan det fysiske og mentale arbejdsmiljø kan være påvirket?
  • hvordan arbejdsmiljøgruppen, tillidsrepræsentanter og MED-udvalg kan arbejde med dette, så vi kan få et godt arbejdsmiljø og fortsat være i stand til at levere en god kerneopgave.

Oplægget giver dig et kig ind i Corona-situationens betydning for den generelle sundhed, som kan påvirke vores arbejdspladser og lede til overvejelser om, hvad der skal arbejdes med for at få et sikkert og sundt arbejdsmiljø.
Bente Klarlund kommer med anbefalinger på, hvordan der kan sættes ind på arbejdspladserne. 

Målgruppe: Alle ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og øvrige som indgår i MED-udvalg på arbejdspladser ved Hjørring Kommune.
Tidspunkt: 14. September 2021 13.00-14.30
Form: Afvikles som Teams-møde

Tilmeld dig nedenfor

Skriv dit fulde navn

Rolle *

Hvilken rolle har du?

Hvor arbejder du?

Indtast din arbejdsmail

Indtast dit telefonnr. eller mobilnr.

Felter med (*) skal udfyldes

Bente Klarlund Pedersen, Sundhedsforsker og professor i integrativ medicin ved Københavns Universitet og overlæge på Rigshospitalet. Oplægsholder og forfatter.