Afmagt og forråelse i arbejdet med børn, ældre og sårbare

Psykiske belastninger kan ikke undgås, når vi arbejder med mennesker. Men belastningerne skal håndteres og om muligt forebygges på arbejdspladsen.

Anneke Dapper Skaaning fortæller om, hvordan vi kan arbejde konstruktivt med belastninger.
Lær at forstå hvordan afmagt opstår, og hvordan forråelse i virkeligheden er et råb om hjælp. 

Som en del af arbejdspladsen er vi forpligtet til at efterleve de aftaler, der indgås i arbejdsfællesskabet. Det kan være retningslinjer fra ledelsen, forvaltningen eller fra myndighederne. I arbejdet med mennesker kan vi opleve at blive presset i krydsfeltet mellem ønsket om at levere den bedst mulige ydelse til borgeren, og de rammer som sætter retning for arbejdet. Det gælder både i forhold til de borgere vi servicerer – og ikke mindst deres pårørende.  

Særligt i forbindelse med covid19 har vi som medarbejdere oplevet usikkerhed og har været underlagt mange og omskiftelige retningslinjer. Hvis de psykiske belastninger ikke forebygges og håndteres korrekt, kan de blive til afmagt i medarbejdergruppen. Afmagt kan hurtigt blive til forråelse, hvilket har en yderst negativ effekt på både borgeren, medarbejderen og arbejdsmiljøet.

Målgruppe: Alle ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og øvrige som indgår i MED-udvalg på arbejdspladser ved Hjørring Kommune.
Tidspunkt: 31. august kl. 12.30-15.00
Form: Afvikles som Teams-møde

Tilmeld dig nedenfor

Skriv dit fulde navn

Rolle *

Hvilken rolle har du?

Hvor arbejder du?

Indtast din arbejdsmail

Indtast dit telefonnr. eller mobilnr.

Felter med (*) skal udfyldes

Anneke Dapper Skaaning, Demenspsykolog