Vold og trusler

Er der tale om en arbejdsulykke forårsaget af vold eller trusler om vold, er der flere ting, I skal have overvejet.

Nogle af de ting, I skal tage stilling til, er:

  • politianmeldelse
  • offererstatning
  • og så skal I udfylde et registreringsskema

Desuden skal I overveje, om der også kan være risiko for vold mv. udenfor arbejdstiden. I givet fald skal I nemlig også her afklare mulighederne for at forebygge risici.

Kontakt

Nicoline Gunbak Palmblad
Arbejdsmiljø og MED