Vold og trusler

Er der tale om en nærved-ulykke eller en arbejdsulykke, der forårsaget af vold, trusler om vold eller chikane, så er der flere ting, I skal overveje.

Nærved-ulykker forårsaget af vold, trusler og chikane

Ved nærved-ulykker er der tale om hændelser, hvor der er sket en voldsom og udadreagerende adfærd fra borgere mod medarbejdere, men hvor der IKKE er sket en fysisk eller psykisk personskade. Hændelserne er vigtige at få registreret for at dokumentere arbejdsforholdene og løbende at lære af episoderne for at kunne minimere hændelserne. Registrering er også vigtig for at den enkelte medarbejder har dokumentation for den voldsomme hændelse som vedkommende har været udsat for.     

Her finder I et prikskema til registrering af voldsom adfærd fra borgere mod medarbejdere

Her finder I et prikskema til registrering af voldsom adfærd fra børn mod medarbejdere    

Arbejdsulykker forårsaget af vold, trusler og chikane 

Er der tale om en arbejdsulykke, hvor der er sket en fysisk og/eller psykisk personskade som er forårsaget af vold, trusler og chikane er der flere ting I skal forholde jer til. I skal:

  • udfylde registreringsskemaet (se nedenfor)
  • tage stilling til politianmeldelse
  • tage stilling til offererstatning

Desuden skal I overveje, om der også kan være risiko for vold mv. udenfor arbejdstiden. I givet fald skal I nemlig også her afklare mulighederne for at forebygge risici.

Kontakt

Nicoline Gunbak Palmblad
Arbejdsmiljø og MED