Krise og psykologhjælp

Hjørring Kommune har indgået aftale med to firmaer, som ledere kan kontakte i tilfælde af, at der bliver behov for at rekvirere akut hjælp eller i kriser, hvor god kollegastøtte ikke er tilstrækkelig. Begge firmaer tilbyder også en gratis hotline til korterevarende samtaler og forespørgsler, der også kan ske anonymt. 

Drejer det sig om hjælp til medarbejdere, hvor der enten er risiko for eller som allerede medfører sygefravær, kan Tidlig Indsats også være en mulighed.

 

Kontakt

Nicoline Gunbak Palmblad
Arbejdsmiljø og MED