Hvordan har I dialogen?

Inden I skal i gang med dialogen, skal I være opmærksomme på, at afdelingens størrelse kan have betydning for, hvordan I organiserer dialogen. Hvis I er en lille afdeling med få medarbejdere, kan I drøfte jeres udvalgte arbejdsmiljøemner i plenum. Er I en større personalegruppe, kan I med fordel dele jer op i mindre grupper og samle op i plenum. Se eksempler på to dialogprocesser nedenfor. Husk at der også her er metodefrihed. 

  Billede med eksempler på dialog

Billede med eksempler på dialog