De 5 elementer i APV-processen - trin for trin

Her kan du se de 5 elementer, som I skal sikre jer, at I kommer igennem, når I skal lave APV. Beskrivelsen herunder kan også ses i en lidt kortere udgave i pdf-filen, som du finder link til nederst på siden.

1. Kortlægning

Har MED-udvalget overladt det til jer i arbejdsmiljøgruppen at gennemføre APV'en, så husk, at der ikke er krav til, hvordan I kortlægger arbejdsmiljøforholdene. I kan lave en rundering, tage emnet op på et eller flere personalemøder, bruge tjeklister eller spørgeskemaer. Lad være med at notere problemer, der kan løses med det samme - løs dem i stedet for! Hvis I ikke finder problemer indenfor de forskellige temaer, skal det også fremgå af jeres kortlægning. Husk, at det er jeres vurdering, der tæller.  

Her er de elementer, der kan/skal vurderes (afhængigt af, om MED-udvalget allerede har valgt nogle fra - klik på billedet herunder for at gå til flere detaljer om de 9 temaer):

Hvis MED-udvalget har besluttet, at I skal kortlægge arbejdsmiljøet via dialog, kan I finde inspiration i de vejledende spørgsmål, der ligger under hver af de ni arbejdsmiljøtemaer. Har I brug for inspiration til, hvordan I kan organisere dialogprocessen, så følg linket herunder. 

Hvordan har I dialogen?

Har MED-udvalget besluttet, at kortlægningen skal ske ved en spørgeskemaundersøgelse, så husk, at spørgeskemaundersøgelser som regel stadig vil give behov for at følge op med dialog. Hvad var det, der blev svaret? - og hvordan tolker/skal vi tolke det? Følg linket herunder og få inspiration til den opfølgende dialog om jeres spørgeskemaundersøgelse. 

Fra data til dialog

2. Beskrivelse og vurdering

Beskriv de problemer eller områder, som kortlægningen har vist skal gøres bedre. Det er vigtigt, at I beskriver problemernes art, alvor og omfang. Hvad er årsagen/årsagerne til problemerne, og hvad er de bedste løsninger?

Når I går fra beskrivelse og vurdering til at se på løsninger, skal I være opmærksomme på, at 

  1. løsningerne er rettet mod kilden til problemet

  2. løsningen skal forebygge, at problemet opstår igen

  3. arbejdet tilpasses til medarbejderne på en hensigtsmæssig måde

  4. at det, der er farligt eller belastende, udskfites med noget, der er ufarligt/ikke belastende eller mindre farligt/belastende

  5. løsningen beskytter så mange som muligt

  6. at medarbejderne bliver uddannet og instrueret tilstrækkeligt til opgaven

I kan beskrive jeres arbejdsmiljøproblemer og forslag til løsningerne i APV-skemaet herunder. APV-skemaet sikrer også, at I kommer igennem alle 5 elementer i APV-processen og fungerer som et dynamisk arbejdsdokument og handleplansskema, som I løbende kan redigere i efterhånden som problemerne løses. 

APV-skema

  

3. Inddragelse af sygefravær

Sygefraværet skal inddrages i APV'en. Det er ikke selve sygefraværet, I skal tage stilling til, men I skal vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til det samlede sygefravær. 

Enkeltpersoners sygefravær skal ikke inddrages i APV'en.

4. Prioritering og handlingsplan

Her skal I prioritere de problemer, I har fundet i forbindelse med kortlægningen. Beskriv kort problemet, mulige løsninger og så den løsning, I har valgt. Kræver den valgte løsning større investeringer eller er det tidskrævende at få gennemført, skal I også overveje, om der skal laves  foranstaltninger, der kan afhjælpe problemet midlertidigt.

Prioritér, hvad I vil gøre noget ved og angiv rækkefølgen i jeres handlingsplan. Få aftalt, hvem der gør noget - og hvad. Ligger løsningerne udenfor lederens kompetenceområde, skal I sørge for at MED-udvalget behandler det og bringer der videre. Husk, at I har pligt til at rykke for svar på på problemer, der sendes "op" i organisationen.

Til denne del af opgaven kan I med fordel bruge et APV-skemaet i word-format. 

5. Opfølgning

Beskriv, hvordan I vil følge op på løsningerne: Virker det, I har sat i gang? Også her er det vigtigt at få noteret, hvornår I vil gøre det, og hvem, der er ansvarlig for at følge op. 

Notér også, hvornår I derefter vil revidere APV'en, så den kun indeholder de problemer eller udviklingsområder, I ikke er færdige med.

Vil du have de APV-processens 5 elementer i pdf-format, så kan du få den her:

Kort vejledning til APV

Har I brug for inspiration til kortlægning af arbejdsmiljøet - her er forslag til metoder.

Der er overordnet set to forskellige veje at gå, når I skal lave kortlægning: Dialogvejen eller spørgeskemavejen. Hvad I skal overveje, når I vælger vej, kan du kan læse mere om herunder. Vi giver dig også et par konkrete, udvalgte eksempler på de to metoder. 

- om dialogvejen - om spørgeskemavejen

Resultatet af jeres kortlægning og jeres forslag til handling og opfølgning mv. kan føjes ind i APV-skemaet.

Eksempler til dialogvejen:

”På Forkant” – et inspirationshæfte, der beskriver en bred vifte af gennemprøvede dialogbaserede metoder til at sætte arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø i system.

APV – portalen med dialogbaserede metoder til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø, herunder anerkendende interviews og procesøvelser, APV – spillet mv.

Aktiverende APV - hvor formålet er at lave en APV for det psykiske arbejdsmiljø, der opfylder de formelle krav, men som samtidigt har hovedfokus på, hvad vi ønsker at opnå i fremtiden.

Eksempler til spørgeskemavejen:

NFA – spørgeskema berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering og indhold samt de krav og forventninger, der er i arbejdet. Spørgeskemaundersøgelsen kan bruges som grundlag for dialog og udvikling af det psykiske arbejdsmiljø. Se også vejledningen her!

Arbejdstilsynets brancherettede APV – Arbejdstilsynets eksperter har valgt de 7-20 typiske arbejdsmiljøproblemer i forskellige brancher. Vær obs. på, at du/I måske skal se tjeklisten for flere brancher (f.eks. kontor og døgninstitutioner).

Vi har her samlet links til nogle relevante hjemmesider og vi vil også forsøge at beskrive eksempler på god praksis fra vores egne arbejdspladser

Arbejdstilsynets hjemmeside - et godt sted at starte!

Arbejdstilsynets brancherettede vejvisere - en side, I skal indenom, det er et krav! De 36 arbejdsmiljøvejvisere beskriver de vigtigste arbejdsmiljøproblemer i de enkelte brancher, og de arbejdsprocesser, hvor problemerne typisk forekommer. Vejviserne indeholder også generelle råd om, hvordan man kan løse problemerne.

BFA - arbejdsmiljøweb - er et rigtigt godt sted med masser af inspiration og materiale, der er udarbejdet i et samarbejde mellem arbejdsgivere og -tagere. Se f.eks. Psykisk APV+ - et inspirationshæfte, hvor ni arbejdspladser deler erfaringer med APV og psykisk arbejdsmiljø. Det fælles fokus er, hvordan arbejdspladserne følger op på kortlægningen og hvordan de får APV-arbejdet integreret i andre udviklingsaktiviteter.

APV-portalen - hvor I kan hente inspiration om de forskellige APV-metoder og en test af, hvilken metode, der vil være mest egnet til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads.

Kontakt

Jeanett Simonsen
Arbejdsmiljø og MED