Opgaver MED-udvalg

MED-udvalgene har forskellige opgaver alt efter om det er arbejdspladsniveau, mellemliggende niveau eller Hovedudvalgsniveau.

Se jeres opgaver her.