Dine opgaver som leder

Medindflydelse og medbestemmelse samt information på arbejdspladsen.

Som leder har du en særlig rolle i at motivere, igangsætte og sikre medindflydelse og medbestemmelse på arbejdspladsen, særligt når det gælder udarbejdelse af retningslinjer, som her gælder vold, mobning og chikane. Derudover har du en særlig forpligtelse til at sikre informationen om disse, så alle på arbejdspladsen er bekendt med, hvad I har aftalt.

Den overordnede personalepolitik er fastlagt af Hovedudvalget, men herefter er det jeres tur til at vurdere konkret, hvad der er behov for på jeres arbejdsplads. Som leder skal du sørge for dette arbejde sker i samarbejde med MED-udvalget.

Leder - se her.