Jeres rolle som AM-gruppe

Arbejdsmiljøgruppen og MED-udvalget skal samarbejde...

I arbejdsmiljøgruppen skal I arbejde sammen med MED-udvalget om opgaven med at minimere vold, mobning og chikane på arbejdspladsen. I har via blandt andet APV, lokale trivselsmålinger, runderinger, sygefraværsstatistikker, ulykkesregistreringer, daglige observationer og det daglige arbejdsmiljøarbejde samt konkrete henvendelser kendskab til, om der forefindes tilfælde af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen.
Konkrete tilfælde håndteres efter de retningslinjer I har på arbejdspladsen, mens generelle problemer indgår i jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse.  Her er det naturligt at arbejdsmiljøgruppen forbereder materialet til denne drøftelse.

Arbejdsmiljøgruppen vil ligeledes få en konkret rolle såfremt MED-udvalget beslutter, at der skal sættes særlige indsatser i gang i forlængelse af arbejdsmiljødrøftelsen.
Se arbejdsmiljøgruppens opgaver her.