Valg og udpegning til MED og arbejdsmiljøorganisationen

Hvert andet år bliver der valgt og udpeget repræsentanter til MEDudvalgene i Hjørring Kommune.

Udvalgene er sammensat af ledere, medarbejderrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Der er forskellige procedurer afhængig af, hvad der skal vælges eller udpeges til. Hovedudvalget sætter valg i gang. 

 Guide til valg og udpegning 

OBS: Uddannelseskrav, når du er nyvalgt

Alle nye medlemmer af MED-organisationen skal have den obligatoriske MED-uddannelse på 2 dage. 
Er du nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant eller ny udpeget lederrepræsentant i arbejdsmiljøgruppen, skal du på den tre dages lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. 

Find mere information nedenfor om de to uddannelser: