Valg og udpegning til MED og arbejdsmiljøorganisationen

Hvert andet år bliver der valgt og udpeget repræsentanter til MEDudvalgene i Hjørring Kommune.

Udvalgene er sammensat af ledere, medarbejderrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.
Der er forskellige procedurer alt efter, hvad der skal vælges eller udpeges til.  

Guide til valg og udpegning  

OBS: Uddannelseskrav, når du er nyvalg  

Alle nye medlemmer af MED-organisationen skal have den obligatoriske MED-grunduddannelse på 2 dage. 
Er du nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant eller ny udpeget lederrepræsentant i arbejdsmiljøgruppen, skal du på den tre dages lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.  

Find mere information nedenfor om de to uddannelser: