Tidlig Indsats

Tidlig Indsats kan ofte forebygge langvarigt sygefravær eller atypisk fravær, dvs. gentagne kortere fraværsperioder. Hermed kan medarbejderen forhåbentlig vende hurtigere tilbage til arbejdspladsen.

Gevinsten ved at nedbringe sygefraværet er stor både for den enkelte, kollegerne og for arbejdspladsen.

Når en medarbejder bliver syg, kan lederen hente hjælp til medarbejderen hos et særligt team. Teamet består af en sygeplejerske, psykolog, fysioterapeut og en fastholdelseskonsulent. Deres mål er at hjælpe medarbejderen tilbage på arbejdet på den mest hensigtsmæssige måde.

Tidlig Indsats - folder til medarbejdere

Tidlig Indsats - folder til ledere

Tidlig Indsats - vejledning til ledere

Tidlig Indsats - hvem er min fastholdelseskonsulent