Særlige fraværssituationer

Sterilisation og kosmetiske operationer

Retten til sygedagpenge bortfalder, hvis den ansatte har pådraget sig sygdommen ved forsæt eller grov uagtsomhed.

Den bestemmelse har betydning ved sterilisation og kosmetiske operationer.

Når der ikke er tale om et lægeordineret indgreb, så er det ikke en sygemelding – den ansatte afvikler i stedet ferie og/eller afspadsering i forbindelse med indgrebet og rekonvalescens. Er indgrebet lægeordineret er der tale om en sygemelding.

Kommer der komplikationer efter indgrebet er der tale om en sygemelding. I de tilfælde der er tale om en sygemelding registres fraværet som sygdom – lønartskode 790.

Fravær ved behandling for barnløshed

Ved fravær fra arbejdet på grund af undersøgelser og behandling for ufrivillig barnløshed, har den ansatte ret til fuld løn under sygdom. Der er dog kun ret til sygedagpenge ved fravær på grund af behandlingen af den af parterne, hos hvem årsagen til ufrivillig barnløshed findes.

Det er en lægelig vurdering, hvorvidt der er tale om sygelige forhold i forbindelse med ufrivillig barnløshed. Ansatte, som ikke er berettiget til fuld løn under sygdom, har ret til sygedagpenge efter sygedagpengelovens bestemmelser herom.

Fravær, der betragtes som sygelige forhold ifm. ufrivillig barnløshed registreres som sygdom – lønartskode 790.

Alkohol- og stofmisbrug, samt ludomani

Misbrug er ikke i sig selv sygdomme, der medfører ret til sygedagpenge. Misbruget kan imidlertid være grund til en fysisk eller psykisk tilstand, der må betragtes som sygdom, og således kan give grundlag for at udbetale sygedagpenge.

Fravær, der betragtes som sygdom registreres som sygdom – lønartskode 790.