Opfølgning på sygefravær

Lederen og/eller en medarbejder i afdelingen får et advis i form af en mail fra SD, når en medarbejder har værende fraværende 7 dage i sammenhæng – og tidspunktet for handling i forhold til tidlig indsats er nået.  Endelig kommer der et advis, når en medarbejder har haft 3 sygeperioder indenfor 3 måneder (atypisk fravær).

For at kunne modtage disse adviser på det rette tidspunkt er det afgørende, at fraværet bliver indberettet straks til SD.

Lederen har mulighed for, at se fravær på enkelte medarbejdere i SD personaleweb

Forespørgsel på medarbejderdata i SD Personaleweb - Fraværsoplysninger

Vejledning SD - Fraværspolitik

Løn & Personale udarbejder kvartalvis sygefraværsstatistik på organisations- og forvaltningsniveau

Sygefraværsstatistik

Lederen trækker selv oplysningerne fra egen afdeling i SD Datawarehouse – fravær

Bemærk, der skal vælges modelgruppe = HK-model

Vejledning til opbygning af fraværsrapporter i SD Datawarehouse