Læge- og tandlægebesøg i arbejdstiden

Der kan ud fra en konkret vurdering gives tjenestefrihed med løn til læge- og tandlægebesøg i tilfælde, hvor medarbejderen ikke har mulighed for at planlægge disse til afholdelse udenfor arbejdstiden eller i forbindelse med afspadsering, ferie eller lignende.