Atypisk sygefravær

Atypisk sygefravær er f.eks. fravær hver mandag/fredag, mange sygeperioder indenfor kort tid og lignende.