E-håndbog om sygefravær

Håndbogen er et hjælpeværktøj til ledere i deres daglige håndtering af sygefravær. Håndbogen skal endvidere medvirke til en ensartet håndtering af sygefravær i hele organisationen.

Herunder er det afgørende, at de enkelte afdelinger har en ensartet registreringspraksis, hvilket ligeledes giver udslag i opfølgningen i sygefraværsstatistikkerne.

Endeligt er der fokus på rettidig registrering – hvilket er forudsætning for korrekt advis, de rigtige refusioner m.m.