Tips til arbejdspladsen

Ønsker I at gøre rygning i arbejdstiden mindre synlig eller reducere rygning i arbejdstid, så kan I med fordel arbejde med følgende:

Skærpe rammerne for, hvor der må ryges
Flytte rygeområder væk fra indgangspartier, hvor der kommer borgere og kollegaer
Aftale tidspunkter, hvor rygningen kan foregå
Skabe en fælles pausekultur, hvor både rygere og ikke rygere er sammen
Lav aftaler om, hvornår rygning skal undgås
Skabe en åben dialog om rygning i arbejdstiden
Involvere arbejdspladsens MED udvalg i processen
Hente hjælp ved kommunes rygestopkonsulenter eller Kræftens Bekæmpels

Kontakt rygestopkonsulenterne

Få hjælp hos Kræftens Bekæmpelse