Røgfri arbejdstid

Vi vil motivere medarbejderne på kommunens arbejdspladser til at forholde sig til røg i arbejdstiden.

Vi ønsker at øge antallet af røgfrie arbejdspladser og at skabe fokus på røgfri arbejdstid. Røgfri arbejdstid betyder, at ingen udsættes for tobaksrøg på arbejdspladsen. Det forebygger rygestart og støtter medarbejdere, som ønsker at holde op med at ryge.

Arbejdspladserne kan vælge at indføre røgfri arbejdstid lokalt. Principperne om Røgfri arbejdstid udvikles i samarbejde med det lokale Med udvalg. Find vejledning til dialog her.