Mette Larsen, 25 år

Bor i Aalborg og studerer på kandidatuddannelsen i Kommunikation. I efteråret 2016 har Mette på sit 9. semester været i praktik hos Teknik- & Miljøforvaltningen i Hjørring Kommune.

Mette fortæller om sit praktikophold:

På mit 8. semester samarbejdede min gruppe og jeg med et team i Teknik- & Miljøforvaltningen, og her fik jeg et godt indtryk af Hjørring Kommune, hvorfor jeg efterfølgende valgte at søge en uopfordret praktikplads. Jeg havde et ønske om at arbejde med intern kommunikation og organisationsudvikling, men da en stor del af kommunens opgaver indeholder kommunikation med borgerne, så jeg også en mulighed for at arbejde med den eksterne kommunikation. Jeg så dermed praktikopholdet som en mulighed for at afprøve en stor del af min kommunikationsfaglighed i praksis.

Min hovedopgave i praktikforløbet har været at lave forarbejdet til et digitalt kompetencedelingssystem, der skal understøtte øget samarbejde og kompetencedeling på tværs af Teknik & Miljø. Herudover har jeg haft forskellige opgaver i Team Vej & Trafik, hvor jeg har haft min daglige gang. Her har jeg blandt andet bidraget med svar på borgerhenvendelser, markedsført forskellige tilbud samt bidraget med sparring til forskellige projekter.

Gennem mit praktikforløb har jeg bragt min faglighed i spil samt fået et indblik i, hvad der forventes, når jeg indtræder i en organisation med en kommunikationsfaglig baggrund. Da jeg har fået lov til at deltage i mange forskellige arbejdsopgaver, har jeg fået mulighed for at anvende mange forskellige metoder og tilgange indenfor kommunikationsfeltet. Det har været udfordrende at være den eneste med en kommunikationsfaglig uddannelse i Team Vej & Trafik, men det har samtidig givet mig lov til at træffe beslutninger og agere på egen hånd.

Mettes teamleder fortæller om at have en praktikant i teamet:

Der er meget kommunikation med borgerne, og det handler ikke bare om at fortælle, at der eksempelvis graves huller i vejen, men det handler i ligeså høj grad om at fortælle, hvorfor vi gør det. Der er vi på en rejse for at tænke kommunikationsopgaven ind, og der har Mette kunnet bidrage. Ved at Mette har været en del af teamet har vi fået flere indspark til kommunikationsvinklen.

Ansvarlig redaktør: Daniel Rask