Mette Bentsen, 26 år

Bor i Aalborg og studerer på kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde.

Som en del af sit 9. semester har Mette været i praktik i Hjørring Kommunes Sundheds- Ældre- og Handicapforvaltning i efteråret 2016. Her har Mette været en del af Planlæggerteamet i Administration og Service.

Mette fortæller om sit praktikophold:

Forud for praktikopholdet havde jeg et ønske om at finde en praktikplads i en kommune. Derfor valgte jeg at søge uopfordret hos en række kommuner, hvorefter jeg fik en praktikplads i Hjørring.
Min primære opgave som praktikant har været at lave en undersøgelse af misbrugsområdet i kommunen, hvor jeg dels har undersøgt, hvordan misbrugsbehandling er organiseret – hvilke indsatser, der findes og hvordan de hænger sammen. Herudover har jeg undersøgt hvordan borgere, der tidligere har været i misbrugsbehandling, samt behandlere/sagsbehandlere på behandlingssteder oplever ambulant behandling og døgnbehandling.

Gennem praktikopholdet er jeg blevet klogere på hvilke forskellige jobfunktioner, jeg kan varetage som færdiguddannet med en kandidat i Socialt Arbejde. Jeg har fået indblik i hvordan en politisk organisation fungerer og lært om sammenhængen mellem politiske beslutninger, og hvordan de udmøntes i praksis. Praktikken har givet mig indblik i mine faglige kompetencer og har vist, hvordan praksis spiller ind, når der skal laves en teoretisk undersøgelse af indsatsen i socialt arbejde.

Personligt har det været udfordrende at skulle møde nye mennesker samt finde min plads i en travl organisation. Jeg har lært, at det ikke er forkert at stille spørgsmål, men at spørgsmålene både bidrager til min egen læring samt bidrager med nye og anderledes perspektiver til organisationen og deres arbejdsopgaver.

Mettes kollega fortæller om det at have en praktikant i teamet:

Det daglige bliver let præget af en fast tankegang og bestemte måder at gøre tingene på. Her har Mette bidraget med en anden vinkel og faglige input fra sin uddannelse, og har blandt andet vist stor interesse for de borgere, vi arbejder for. Mette har arbejdet med en større analyse, som vi ikke i samme grad kunne have udført uden Mettes bidrag.

Mette har arbejdet selvstændigt og efter en kort introduktion, har hun været klar til at bidrage til teamets opgaveløsning. Mette har indgået som sparringspartner i teamet og har bidraget med viden og perspektiver, som har været givtigt for os andre.

Ansvarlig redaktør: Daniel Rask