Martin Nørgaard Frederiksen, 25 år.

Bor i Aalborg og studerer på kandidatuddannelsen Politik & Administration på Aalborg Universitet.

På sit 9. semester har Martin været i praktik i Arbejdsmarkedsforvaltningen i Hjørring Kommune, hvor han har været en del af den projektgruppe, der arbejder med udmøntning af en investeringsstrategi vedrørende arbejdsrettet rehabilitering.

Martin fortæller om sit praktikophold:

Jeg søgte stillingen som praktikant via et stillingsopslag på Aalborg Universitets Jobbank og har haft mange forskelligartede arbejdsopgaver i relation til udmøntningen af investeringsstrategien. Arbejdsopgaverne har eksempelvis budt på notat- og referatskrivning, koordinering og planlægning af undervisnings- og supervisionsforløb, udarbejdelse af nyhedsbrev, IT-udvikling og evaluering.

Praktikforløbet har givet mig et unikt indblik i det kommunale beskæftigelsesområde, samt indblik i hvordan politiske beslutninger bliver implementeret på kommunalt niveau. Fra første dag er jeg blevet kastet ud i arbejdsopgaver, hvilket både har været lærerigt og udfordrende, da jeg er blevet inddraget i opgaverne på lige fod med mine kollegaer. Jeg er løbende blevet introduceret til arbejdspladsen i forbindelse med, at jeg har varetaget flere arbejdsopgaver og har også fået tildelt ansvaret for specifikke koordinerings- og planlægningsopgaver.

Martins bidrag til praktikstedet:

Martin har bidraget med nye tilgange til opgaveløsningen, og da han har fået ansvaret for arbejdsopgaver og har bidraget til den generelle opgaveløsning, har projektgruppen fået frigivet tid til andre udviklingsopgaver.

Ansvarlig redaktør: Daniel Rask