Personalepolitik og retningslinjer

Der er brug for nogle overordnede spilleregler - dem finder du i de forskellige politikker og retningslinjer.

MED-aftalen er en overordnet sigtelinje og den suppleres af andre politikker, der på udvalgte emner siger noget konkret om vores holdninger til nogle personalepolitiske forhold.

Den gode arbejdsplads skabes lokalt

For at sikre at medarbejderne inddrages i overordnede forhold har Hovedudvalget udarbejdet nogle personalepolitikker og retningslinjer.

Når det er sagt, så er det vigtigt at huske på, at vi har ca. 250 arbejdspladser. Vilkår og behov på den enkelte arbejdsplads varierer, og der kan derfor være tilpasninger af personalepolitikkerne, som vil være aftalt lokalt.

Indsatser for bedre trivsel