Personalepolitikker og retningslinjer

Vores personalepolitikker skal medvirke til gode og sunde arbejdspladser, hvor medarbejderne trives og samarbejdet fungerer optimalt.

Politikkerne hænger sammen

MED-aftalen er den overordnede sigtelinje som suppleres af de øvrige politikker, som støtter op om arbejdet med at gøre Hjørring Kommune til en attraktiv og sund arbejdsplads. 

Den gode arbejdsplads skabes lokalt

Politikkerne skal udmøntes på arbejdspladsen. Vi har ca. 250 meget forskellige arbejdspladser. Behovene for den enkelte arbejdsplads er forskellige, og de lokale retningslinjer kan derfor også være forskellige.

For at sikre at medarbejderne inddrages i overordnede forhold har Hovedudvalget udarbejdet et sæt procedureretningslinjer, som ses under menupunktet 'Retningslinjer'.

Indsatser for bedre trivsel