Personalepolitik og retningslinjer

MED-aftalen er den overordnede sigtelinje for det personalepolitiske arbejde. Den suppleres på udvalgte emner med personalepolitikker, der siger noget konkret om vores holdninger til disse emner.

Vi har ca. 250 arbejdspladser og arbejdsforhold, vilkår og behov varierer. De personalepolitikker Hovedudvalget har vedtaget gælder helt generelt og tilpasses og udfyldes lokalt. Det sker i arbejdspladsernes MED-udvalg og i et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.