Personalepolitikker og retningslinjer

Hjørring Kommunes personalepolitikker skal sikre, at vi har gode og sunde arbejdspladser, hvor medarbejderne trives og samarbejdet fungerer optimalt. Dermed sikrer vi den bedste kerneydelse til dig som borger.

Politikkerne hænger sammen

MED-aftalen er den overordnede sigtelinje som suppleres af de øvrige politikker, som støtter op om arbejdet med at gøre Hjørring Kommune til en attraktiv og sund arbejdsplads. 

Den gode arbejdsplads skabes lokalt

Politikkerne skal udmøntes lokalt på arbejdspladsen. I Hjørring Kommune har vi omkring 250 arbejdspladser af meget forskellig karakter. Behovene for den enkelte arbejdsplads er forskellige, og de lokale retningslinjer kan derfor også være forskellige.

For at sikre at medarbejderne inddrages i overordnede forhold har Hovedudvalget udarbejdet et sæt procedureretningslinjer, som ses under menupunktet 'Retningslinjer'.

Indsatser for bedre trivsel