Mødelokaler i offentlige bygninger i Hjørring

Her finder du en oversigt over en række offentlige bygninger, der har lokaler, som egner sig til mødeaktiviteter og visse kulturelle/musiske arrangementer.

Læs mere om faciliteter, booking, kontaktoplysninger m.m. under de enkelte offentlige bygninger nedenfor.

Se også de KOMMUNALE faciliteter, der kan lånes/lejes - som fx idrætshaller, gymnastiksale m.v. 

Kort over offentlige mødelokaler i Hjørring

Her kan du se et kort over de offentlige mødelokaler i Hjørring. Klik på den ønskede bygning for at se detaljeret information

Mødelokaler - Bistrupkirken

Stor sal: teateropstilling = 204 personer/opstilling med borde = 160 personer.
Lille sal: teateropstilling = 120 personer/ opstilling med borde = 50 personer.
Lokalerne er egnet til foredrag, møder o. lign.

Faciliteter: internetforbindelse, projektor/screen, mikrofoner/lydanlæg og talerstol.

I den store sal er der:

 • Flygel
 • Adgang til tekøkken 
 • Niveaufri adgang, kørestolsegnet, handicaptoiletter og teleslyngeanlæg

Tidsrummet, hvor lokalerne kan lånes, varierer, og det vil altid være efter nærmere aftale. Lokalerne lånes primært ud til enkeltstående arrangementer, og kun hvis det er foreneligt med husets øvrige aktiviteter.

Arrangementet skal have relation til kirkelige formål.

Forespørgsel om lån af lokaler vurderes og godkendes af menighedsrådet.

Kontakt:

Bistrupkirken
Ringvejen 7
9800 Hjørring
Tlf: 96 23 17 17 

Kontortid:
Tirsdag til fredag: 09.00 - 13.00

Mødelokaler - EUC Nord

Auditorium: fast opstilling med borde = 200 personer.

Lokalet er særlig egnet til foredrag, kurser og møder.

Indenfor skolens åbningstid er lokalet forbeholdt til undervisning. (EUC Nord har desuden en lang række ordinære undervisningslokaler, som også kan lejes.)  

Mulighed for at bestille forplejning fra skolens kantinekøkken.

Tilgængelighed for alle: 

 • Niveaufri adgang
 • Kørestolsegnet
 • Handicaptoiletter

Udlejning til foreninger, almennyttige grupper og sammenslutninger.

Kontakt:

EUC Nord
M.P. Koefoeds Vej 10
9800 Hjørring
Tel.: 7224 6000
Mail: info@eucnord.dk

Mødelokaler - Forsamlingsbygningen

Forsamlingsbygningen har en række lokaler – i forskellige størrelser: 4-120 personer – med flere forskellige anvendel-sesmuligheder, for eksempel:

 • Møder
 • Foredrag
 • Gymnastik og optræden

Lokalerne udlånes efter nærmere aftale.

Forplejning købes i forsamlingsbygningens café.  

Tilgængelighed for alle: 

 • Kørestolsegnet 
 • Handicaptoiletter
 • Elevatorer

Lokalerne lånes ud til frivillige sociale foreninger omfattet af Servicelovens § 18. 

Kontakt:

Forsamlingsbygningen
Østergade 9
9800 Hjørring
72 33 55 30
forsamlingsbygningen@hjoerring.dk

Mødelokaler - Hjørring Gymnasium

Nybygget festsal:

 • Teateropstilling = Plads til 550 personer
 • Opstilling med borde = Plads til 250-300 personer

Velegnet til: 

 • Optræden
 • Forestillinger
 • Koncerter o.lign.  

Auditorium: 

 • Plads til 150 personer

Velegnet til: 

 • Møder
 • Undervisning o. lign. 
 • Særlig egnet til opdeling i mindre grupper. 

2 musiklokaler: 

 • Plads til 25-30 personer 

Velegnet til: 

 • Musikalske arrangementer 

Kantinen: 

 • Plads til 350 personer
 • Kan benyttes til enkle/kortvarige møder – evt. med spisning. 

Hjørring Gymnasium har desuden en lang række ordinære undervisningslokaler, som også kan lejes.

Tidsrummet, hvor lokalerne kan lejes, varierer, og det vil altid være efter nærmere aftale.

Forplejning medbringes/leveres udefra.

Tilgængelighed for alle: 

 • Kørestolsegnet
 • Handicaptoiletter
 • Elevator til kantine i kælderniveau 

Udlejes til organisationer, foreninger og firmaer.

Kontakt:

Hjørring Gymnasium og HF-kursus
Skolevangen 23
Telefon: 98 92 24 33
E-mail: adm@hj-gym.dk

Mødelokaler - Hjørring Sognegård

Stor sal:

 • Plads til 144 personer v/opstilling med borde

Lokalet er velegnet til:

 • Foredrag
 • Møder o. lign. 

Faciliteter:

 • Internetforbindelse
 • Projektor/screen
 • Mikrofoner/lydanlæg
 • Talerstol 
 • Flygel 

Derudover har Sognegården en række undervisningslokaler, mindre mødelokaler og et tekøkken

Tilgængelighed for alle 

 • Niveaufri adgang
 • Kørestolsegnet
 • Handicaptoiletter 
 • Teleslyngeanlæg

Tidsrummet, hvor lokalerne kan lånes, varierer, og det vil altid være efter nærmere aftale.

Lokalerne lånes primært ud til enkeltstående arrangementer, og kun hvis det er foreneligt med husets øvrige aktiviteter.

Arrangementet skal have relation til kirkelige formål.

Forespørgsel om lån af lokaler vurderes og godkendes af sognegårdsudvalget.

Kontakt:

Hjørring Kirkekontor
Torvet 4,
9800 Hjørring
Tlf. 9890 1655
Fax 9890 1657

Åben hverdage kl. 9.30 - 13.00, samt torsdag kl. 16.00 - 18.00

Mødelokaler - Metropolens mødesal

Mødesal på 1. sal i Metropolen:

 • Teateropstilling = Plads til 200 personer
 • Opstilling med borde = Plads til ca. 100 personer. 

Velegnet til:

 • Foredrag
 • Møder
 • Konferencer 
 • Musikarrangementer 

Der er mulighed for at bestille forplejning i bibliotekets café.

Tilgængelighed for alle

 • Adgang for kørestolsbrugere 
 • Elevator
 • Teleslyngeanlæg

Salen udlejes til lokale foreninger med hjemsted i Hjørring Kommune, institutioner, organisationer og private virksomheder.

Kontakt:

Hjørring Bibliotekerne
Sekretariat
Østergade 30
9800 Hjørring
Tlf. 72 33 48 10
bibliotekerne@hjoerring.dk

Mødelokaler - Rådhuset

En række mødelokaler (2-20 pers.) og kantinen (184 pers.) kan bookes i tidsrummet kl. 16.00-22.00 på hverdage.

Lokalerne kan ikke udlånes til aktiviteter med kommercielt tilsnit.

Mødelokalerne og kantinen bookes ved henvendelse til receptionen. Ved booking af plads i kantinen til spisning uden mødeaktivitet, kan det forekomme, at der bookes plads til flere grupper til spisning i samme tidsrum.

Byrådssalen kan bookes i tidsrummet kl. 08.30-22.00. (145 pers., - heraf 40 pers. v./borde placeret i cirkel). Byrådets møder vil altid have forrang. Byrådssalen lånes primært ud til arrangementer af repræsentativ karakter, og det vil altid bero på en individuel vurdering. Byrådssalen bookes ved henvendelse til borgmesterens forkontor, og lån af byrådssalen skal godkendes af borgmesteren.

Faciliteter:

 • Internetforbindelse 
 • Projektor/screen. 
 • I kantinen og byrådssalen er der desuden højtaleranlæg og tele-slyngeanlæg
 • Mulighed for at forudbestille forplejning fra kantinen (Der må ikke indtages forplejning i byrådssalen.)

Tilgængelighed for alle 

 • Niveaufri adgang
 • Kørestolsegnet
 • Handicaptoiletter 

Ved ønske om at booke lokaler lør-, søn- og helligdage, rettes henvendelse til receptionen, og forespørgslen vil blive vurderet individuelt. Lokalerne kan ikke bookes til fester o. lign., og der kan generelt ikke bookes til kontinuerlig virksomhed.

Ved lån af lokaler på rådhuset, er det ikke tilladt at sælge noget til arrangementet – eller opkræve entré.

Lokalerne lånes ud til:

 • Foreninger, som er godkendt i forhold til Folkeoplysningsområdet.  
 • Foreninger, som er godkendt i forhold til Serviceloven. 
 • Foreninger, som kommunen inddrager, som høringspartnere. 
 • Partiforeninger og tilknyttede ungdomsorganisationer.
 • Tværkommunale selskaber og kommunens institutioner med tilknyttede råd, nævn m.m.
 • Faglige organisationer (andre tværgående organisationer) med tilknytning til medarbejdere i Hjørring Kom-mune.

Alle henvendelser, der ikke er omfattet af de organisationer, foreninger, råd m.v., som er nævnt ovenfor, vil bliver vurderet individuelt.

Henvendelse rettes til borgmesterkontoret. Kantinen kan efter individuel vurdering udlejes til kommercielle aktører eller til arrangementer med kommercielt tilsnit. Pris: 3.000 kr. 

Mødelokaler - UCN

Festsal (H-10):

 • Teateropstilling = Plads til 300 personer
 • Opstilling med borde = Plads til 150-180 personer

Foredragssal (V-50):

 • Teater-opstilling = Plads til 140 personer 
 • Opstilling med borde = Plads til 90 personer

Mødelokale (V-51):

 • Fast mødebord = Plads til 15-20 personer

2 mødelokaler (H-48+49):

 • Mødebord = Plads til 8 personer. 

UCN har derudover en lang række ordinære undervisningslokaler, som også kan lejes.

Lokalerne egner sig især til:

 • Foredrag
 • Møder 
 • Konferencer

Tidsrummet, hvor lokalerne kan lejes, varierer, og det vil altid være efter nærmere aftale.

Der kan købes forplejning via UCNs kantine – op til 300 personer.

Tilgængelighed for alle

 • Adgang for kørestolsbrugere
 • Elevator til kantine i kælder-niveau
 • Handicaptoiletter

Lokalerne udlejes som udgangspunkt alene til formål, der relaterer sig til undervisning og almene kulturelle formål.

Udlejes primært til organisationer, foreninger og firmaer.

Kontakt:

Skolevangen 45
9800 Hjørring
Tlf: 72 69 60 00
campus-sv@ucn.dk

Mødelokaler - Vandhuset

2 mødelokaler på 1. sal i Vandhuset: 

 • Stort mødelokale: opstilling med borde = Plads til 55 personer
 • Lille mødelokale: konferencebord = Plads til 15 personer

Mulighed for at bestille forplejning ved Hjørring-hallerne.

Tilgængelighed for alle 

 • Adgang for kørestolsbrugere 
 • Elevator
 • Handicaptoilet (kælder) 


Udlejning efter nærmere aftale.

Gå til Vandhusets hjemmeside

Kontakt:

Kontoret (man-fre 8.00-14.00)

Vandhuset
Børge Christensens Vej 4
9800 Hjørring

Tlf.: 72 33 49 03 - 72 33 49 04 eller mail:
hjoerring.hallerne@hjoerring.dk

Mødelokaler - Vendsyssel Kunstmuseum

Vendsyssel Kunstmuseum har en lang række lokaler i forskellige størrelser:

 • 6-140 personer - med mange forskellige anvendelsesmuligheder. 

De forskellige typer af lokaler egner sig fx til:

 • Workshop
 • Møder
 • Foredrag
 • Koncerter
 • Mode-show
 • Receptioner 
 • Spisning

Lokalerne udlejes efter nærmere aftale, og udlejning skal være forenelig med museets øvrige aktiviteter og åbningstid.

Som udgangspunkt bestilles forplejning eksternt.

Kontakt:

P. Nørkjærs Plads 15
9800 Hjørring
98 92 41 33
info@vkm.dk

Tilgængelighed for alle 

 • Kørestolsegnet
 • Handicaptoiletter
 • Elevator

Lokalerne udlejes til organisationer, foreninger, firmaer og privatpersoner, såfremt arrangementets type m.m. er foreneligt med museets drift og rammer.

Mødelokaler - Vendsyssel Teater

Vendsyssel Teater har to teatersale, hvor der med ordinær teateropstilling er plads til henholdsvis:

 • 130 pers. 
 • 152 pers.

Der er mange muligheder for opstilling, og begge lokaler er kendetegnet ved, at der er mulighed for at tilføje arrangementerne helt ekstraordinære effekter i form af lys, lyd m.m.

Salene er velegnet til:

 • Foredrag
 • Konferencer
 • Forestillinger 
 • Musikarrangementer

Derudover er foyeren – med plads til 60 pers. – velegnet til lettere mødeaktivitet, receptioner o.lign.

Lokalerne udlejes efter nærmere aftale, såfremt arrangementets type, tidspunkt m.m. er foreneligt med teaterets øvrige drift.

Som udgangspunkt bestilles forplejning eksternt.

Tilgængelighed for alle 

 • Niveaufri adgang til den store sal og foyeren
 • Handicaptoilet

Lokalerne udlejes til organisationer, foreninger og firmaer.

Kontakt:

Banegårdspladsen 4
9800 Hjørring
Telefon 98924711
teater@vendsyssel-teater.dk

Mødelokaler - VUC & HF Nordjylland, Hjørring

225 m2 studieområde:

 • Teateropstilling = Plads til 250 personer
 • Opstilling med borde = Plads til 150 personer

Lokalet har et godt lys-indfald og er velegnet til:

 • Kunstudstillinger
 • Foredrag
 • Møder o. lign.

I direkte tilknytning til området er der flere mindre lokaler.

Større undervisningslokale, 1. sal:

 • Opstilling med skoleborde = Plads til 60 personer

Mødelokale, 1.sal:

 • Mødelokale i rolige omgivelser, mødebord 10-12 personer

VUC har desuden en lang række ordinære undervisningslokaler, som også kan lejes.

Tidsrummet, hvor lokalerne kan lejes, varierer, og det vil altid være efter nærmere aftale.

Forplejning medbringes/leveres udefra.

Tilgængelighed for alle

 • Kørestolsegnet
 • Handicaptoiletter
 • Elevator

Udlejes til organisationer, foreninger og firmaer.

Kontakt:

Skolevangen 27
9800 Hjørring
99 30 04 00
hjorring@vucnordjylland.dk