MED og samarbejde

Medarbejderne har indflydelse på, hvordan arbejdet tilrettelægges og opgaverne bliver løst. Indflydelsen er fastlagt i en aftale om medindflydelse, medbestemmelse, medproduktion og medansvar - i daglig tale blot ”MED-aftalen”. Et godt samarbejde kræver en aktiv indsats fra alle.

Samarbejdet bygger på tre bærende værdier - tillid, dialog og arbejdsglæde - og sker i den forståelse, at vilkår for arbejdet fastlægges i politiske beslutninger.

MED-aftalen står ikke alene, men skal ses i sammenhæng med kommunens personalepolitikker.

Samarbejdet sker i MED-udvalg og alle udvalg indgår i MED-organisationen, som du kan se i en database, der er lavet for at give et overblik over ledere og medarbejderrepræsentanter i de mange udvalg.

Er du med i et MED-udvalg, skal du gennemføre den obligatoriske MED-uddannelse på 2 dage.

MED-aftalen

MED-aftalen er rammen for samarbejdet om at udvikle kommunes arbejdspladser og sikre en effektiv opgaveløsning.

MED-aftalen indeholder en beskrivelse af, hvordan ledelsens beslutninger kvalificeres ved at inddrage medarbejdernes synspunkter. Emnerne for den gensidige information og drøftelse, der skal være mellem ledelse og medarbejdere, er samarbejde, arbejdsmiljø, personaleforhold og arbejdsforhold.

MED-aftalen står ikke alene, men skal ses i sammenhæng med kommunens personalepolitikker.

Hent MED-Aftalen

Hovedudvalget

Hovedudvalget - HU - er det øverste udvalg i MED-organisationen og har 15 medlemmer fordelt på ledelses-, medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Kommunaldirektør Tommy Christiansen er formand, og næstformand er fællestillidsrepræsentant Karen Margrethe Bak.

HU arbejder med forhold, der har betydning for alle ansatte i kommunen, såsom personale-, arbejdsmiljø-, arbejds- og samarbejdsforhold. Udvalget arbejder ud fra et aftalt arbejdsgrundlag og med et fastlagt årshjul.

Nyhedsbrevet følgMED bringer artikler og videoer om Hovedudvalgets arbejde. 

Se dagsordener og referater fra HU-møder

Kontakt sekretariatet for at få følgMED

MED organisationen

Samarbejdet mellem ledere og medarbejdere sker i MED-udvalg, der tilsammen udgør MED-organisationen.

Hovedudvalget er det øverste samarbejdsudvalg i kommunen. De øvrige niveauer i MED-organisationen arbejder med forhold, som gælder den enkelte forvaltning eller den enkelte arbejdsplads. Hvert andet år er der valg og udpegning til MED-organisationen. Alle udvalg og medlemmer er registreret i en MED-database, som alle har adgang til. Ændringer i MED-organisationen - fx i forbindelse med organisationsændringer - skal godkendes af Hovedudvalget.

Gå til MED-databasen

Læs om valg og udpegning til MED-organisationen

Ansøgningsskema: Ændring af MED-organisationen

Om den obligatoriske MED-uddannelse - og tilmelding

Er du medlem af et MED-udvalg, skal du have den obligatoriske MED-uddannelse på 2 dage, hvor du får en grundig introduktion til MED-samarbejdet og -ideen.

I uddannelsen indgår bl.a.:

  • MED-idéen og formålet med den lokale MED-aftale
  • kompetenceforhold og opgaver i MED-udvalget
  • krav til information og drøftelse (medindflydelse)
  • mulighederne for at lave retningslinjer (medbestemmelse)

Pris

Prisen for uddannelsen er 1.400 kr. som dækker begge dages undervisning, forplejning og materialer.

Uddannelsen er obligatorisk for:

  • alle i MED-udvalg som ikke tidligere har MED-uddannelsen
  • alle nye MED-udvalgsmedlemmer
  • ledere, AMR og TR på arbejdspladser, som holder personalemøde med MED-status

Vi passer naturligvis på hinanden
På kurserne tages naturligvis højde for retningslinjer og anbefalinger i forhold til Covid-19. Det forventes samtidig, at deltagerne selv har sat sig ind i og overholder gældende retningslinjer. 

Se de gældende retningslinjer

Virtuel MED-grunduddannelse på vej
I efteråret arbejder vi på at tilbyde MED-grunduddannelsen over Teams til de, som måtte ønske det. Det vil senere fremgå her på siden, hvordan dette foregår, og hvornår man kan tilmelde sig dette. 

Efter MED-grunduddannelsen har medlemmer af MED-udvalg hvert år ret til tilbud om supplerende efteruddannelse. Disse efteruddannelsestilbud vil blive annonceret ad hoc, så hold øje med FølgMED, Intranettet og din mailboks.

Modtager du ikke allerede nyhedsbrevet FølgMED kan du tilmelde dig her - Grethe.Jakobsen@hjoerring.dk

Tilmelding til MED-grunduddannelse

Markér, hvilket hold du vil på


Indtast dit 8-cifrede tlf./mobil-nr.