Arbejdsulykker

Udgifter mv., der dækkes ved en arbejdsulykke

Anerkendes ulykken som hørende under Lov om arbejdsskadesikring, er der mulighed for at få dækket:

  • Udgifter til behandling, medicin, briller og hjælpemidler
  • Udgifter til psykolog
  • Transportudgifter til og fra behandling
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Udgifter under sagens behandling (f.eks. lægeerklæring)
  • Hvis arbejdsulykken medfører død, kan de efterladte have ret til andre former for erstatning

Erstatning efter offererstatningsloven ydes som supplement til den erstatning, der ydes efter arbejdsskadesforsikringsloven.

Hvornår skal der politianmeldes? Klik her og find svaret