Arbejdsulykker

Opfølgning på arbejdsulykker

Alle arbejdsmiljøgrupper skal mindst en gang om året lave en opsamling på de arbejdsulykker, som er sket – med henblik på forebyggelse. Arbejdsmiljøgruppen skal regelmæssigt orientere det relevante MED-udvalg om dette arbejde.

Hent afrapporteringsskema (Har du problemer med at udfylde og gemme bilag i Explorer browseren, så højreklik i stedet her, vælg "Gem destination som", og åben skemaet fra den gemte position)