Arbejdsulykker

Hvornår er der tale om en arbejdsulykke?

Her kan du læse om, hvornår der er tale om en arbejdsulykke, og hvornår der er tale om en erhvervssygdom. Du kan også finde hjælp og vejledning til, når skaden er sket samt materiale om, hvordan du kan arbejde forebyggende med arbejdsskader.

Hvad er en arbejdsulykke?

Ifølge loven er der tale om en arbejdsulykke, hvis:

  • Der er sket en personskade af fysisk elle psykisk karakter
  • At en hændelse eller en påvirkning på arbejdet er årsag til skaden
  • At hændelsen eller påvirkningen sker pludseligt eller inden for 5 dage.

Alle tre forhold skal være opfyldt for at en arbejdsulykke anerkendes.

Hvad er en erhvervssygdom?

Sygdomme der kan sættes i forbindelse med dit arbejde, og som typisk er sket over tid, kan vurderes efter reglerne for erhvervssygdom.

Hvad er en nærved-ulykke?

En nærved-ulykke er kendetegnet ved, at der ikke er sket en personskade, men der har været nogle omstændigheder til stede, som kunne have medført en personskade af fysisk eller psykisk karakter