Grøn smilende smiley  ovenover en hånd

Arbejdsmiljøstrategien

I Hjørring Kommune arbejder vi hvert år med særlige fokusområder i arbejdsmiljøindsatsen

Hovedudvalget har en gang årligt en arbejdsmiljødrøftelse. Her fastlægges arbejdsmiljøstrategien og det kommende års aktiviteter. Det kan f.eks. dreje sig om indsatser i forhold til bestemte typer af arbejdsulykker, fokus på arbejdsmiljøkultur eller uddannelsestilbud.

Arbejdsmiljøindsatsen lægger sig naturligt op ad regeringens 2020-plan. Planen handler om at reducere alvorlige arbejdsulykker, bedre det psykiske arbejdsmiljø og reducere muskel- og skelet påvirkninger.

Fokusområder

Vi arbejder også med fokusområder i forhold til faggrupper og brancher. Det kan foreksempel være om ergonomi og støj for daginstitutionsområdet, forflytninger og arbejdsulykker for ældreområdet eller psykisk arbejdsmiljø og indeklima for skoleområdet.

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet besøger ca. 50 arbejdspladser om året. På Arbejdstilsynets hjemmeside kan du se resultatet af besøgene, da arbejdspladserne får en rød, gul eller grøn smiley afhængigt af, hvor godt, det står til.

Netværk

Vi samarbejder og indgår også i flere netværk, som hjælper os til at skærpe arbejdsmiljøarbejdet i kommunen.

Kommunen har desuden et samarbejde med Falck Healthcare og Nordisk Krisekorps om psykologisk rådgivning og krisehjælp til medarbejdere.