Grøn smilende smiley  ovenover en hånd

Arbejdsmiljøopgaven

Alle medarbejdere i Hjørring Kommune er dækket af en arbejdsmiljøgruppe. En arbejdsmiljøgruppe består af en udpeget leder og en arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsmiljøgrupperne spiller en vigtig rolle. Opgaverne er fastlagt både i lovgivning og i vores MED-aftale og er i korte træk at:

  • deltage i planlægning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, herunder APV
  • kontrollere, at arbejdsforholdene er fuldt forsvarlige
  • kontrollere, at der gives effektiv oplæring og instruktion
  • deltage i undersøgelse af ulykker, forgiftninger mv. og anmelde 
  • påvirke den enkelte medarbejder til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed.
  • forelægge sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse eller som er generelle til MED-udvalget.

Hvert forvaltningsområde har en arbejdsmiljøkoordinator, som skal sikre videndeling og koordinering af de enkelte tiltag på forvaltningerne.

Arbejdsmiljøgruppens opgaver

Tjekliste til gennemgang af arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljøgennemgang - en vejledning

Den overordnede opgave med at koordinere arbejdsmiljøarbejdet varetages af arbejdspladsens MED-udvalg.

Læs om MED-udvalgets arbejdsmiljøopgave her